1st Veteran US Car Club Praha v ČR
IČO: 26 58 8 42
Sedlecká 5
182 00 Praha 8

Věc: Neoprávněné používání hlavičky AKAV, neoprávněné používání funkce místopředsedy AKAV

Z pověření mimořádného shromáždění delegátů AKAV Vás upozorňuji na neoprávněné používání hlavičky AKAV. Tuto hlavičku smí používat pouze funkcionáři výboru AKAV a statutární zástupce AKAV. Důrazně Vás žádám, aby se tato skutečnost již neopakovala. Pokud tomu tak přesto bude, učiníme příslušné právní kroky.

Z pověření mimořádného shromáždění delegátů AKAV Vás upozorňuji na neoprávněné používání funkce místopředsedy AKAV panem Zdeňkem Košárkem. Pan Košárek byl doživotně vyloučen z výboru AKAV na schůzi výboru dne 28. 11. 2004. Od této chvíle nebyl oprávněn funkci místopředsedy používat a přesto tak činil. Pokud by se to mělo opakovat, podnikneme příslušné právní kroky.

Za AKAV předseda výboru AKAV Ing. Miloslav Plašil

Kosov 17. 10. 2005

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz