Dopis 1st Veteran US Cars clubu Praha v ČR (podepsaný členy výboru): Vyjádření k situaci vzniklé po 3. 4. 2004

d18-111005-str1

11. 10. 2005

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz