Důležité oznámení AKAV určené především členům 1st Veteran US Car Club Praha v ČR

Dne 14. 10. 2005 byl shromážděním delegátů AKAV jednohlasně vyloučen 1st Veteran US Car Club Praha v ČR z AKAV. Tím zároveň přestal být tento klub členem Federace klubů historických vozidel (dále jen FKHV).

V praxi to znamená, že 1st Veteran US Car Club Praha v ČR ztratil možnost – neboť již není zaštítěn národní autoritou FKHV – testovat historická vozidla. Pokud by přesto 1st Veteran US Car Club Praha v ČR historická vozidla testoval, jsou testace tohoto klubu NEPLATNÉ.

Tato informace bude rozeslána všem předsedům krajských testačních komisí.

Upozorňujeme proto všechny zájemce o testování historických vozidel na výše uvedené skutečnosti, aby zbytečně nedocházelo k tomu, že si nechají otestovat svá vozidla ve 1st Veteran US Car Club Praha v ČR, neboť tato testace by byla NEPLATNÁ.

2. 3. 2006

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz