Důležité oznámení Asociace klubů amerických vozidel

1st Veteran US Car Club Praha v ČR pod vedením p. Zdeňka Košárka podal žalobu na AKAV pro údajnou neplatnost valné hromady konané 14. 10. 2005, na níž byl 1st Veteran US Car Club Praha v ČR právoplatně vyloučen z AKAV.

1st Veteran US Car Club Praha v ČR dále zpochybňuje stanovy AKAV.

Srazy a setkání majitelů amerických vozů pořádaných AKAV jsou vždy soukromou akcí některého ze subjektů AKAV. Účast na těchto akcích je pouze pro osoby zvané. Zvanými osobami jsou všichni slušní majitelé a příznivci amerických automobilů, kteří jednáním svým ani prostřednictvím svých klubů neporušují stanovy AKAV. Členové 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR včetně pana Košárka jsou na těchto akcích nežádoucí a nebudou na ně vpuštěni!

Obsah webových stránek AKAV umožňuje každému do této problematiky nahlédnout (v rubrice zápisy) a udělat si vlastní názor.

1. 3. 2006

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz