Věc: Informace k situaci kolem žaloby 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR

Určeno pro:

  1. Všechny členy AKAV
  2. Všechny příznivce amerických vozidel
  3. Pro všechny SLUŠNÉ A ROZUMNÉ členy 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR, nebo: 1st. Veteran US Car Club v ČR AČR

Vážení,

situace kolem AKAVu dospěla do bodu, který pro mě osobně byl nemyslitelný. 1st. Vet. (Košárek) žaluje AKAV pro neplatnost usnesení shromáždění delegátů AKAV ze dne 14.10.2005 v bodě: vyloučení 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR. Žalobce, (1st. Vet.) chce toto zrušit a být dále členem AKAV. Košárek po celou dobu – od založení AKAVu (registrované stanovy 19.4.2002) politikařil a pletichařil. Když byl 17.10.2003 zbaven funkce předsedy AKAVu, slíbil, že to tak nenechá, a jeho útoky se množily tak, že výsledkem bylo jeho vyloučení z výboru AKAVu dne 28.11.2004. Následně, když se proti AKAVu postavil celý klub, následovalo i vyloučení 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR z AKAVu.

O vyloučení 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR se mělo jednat již na SD AKAV dne 15.7.2005. Toto SD AKAV bylo však zrušeno pro moje zdravotní problémy, kterými jsem tou dobou trpěl.

Košárek věděl, že se na SD tento bod (vyloučení 1st. Vet.) bude projednávat a tak se vědomě 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR nezúčastnil SD AKAV dne 14.10.2005. Pozvánku na toto SD všechny kluby obdržely mailem – to je prokazatelné. Spoléhal na to, že se na SD nedohodneme, nebo SD nebude usnášeníschopné, neboť věděl, že zástupci Klubu přátel US Cars ze severu Moravy nepřijedou. SD 14.10.2005 však bylo usnášenischopné a jednomyslně vyloučilo 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR z AKAV. Poslední kapkou byl totiž dopis od 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR ze dne 11.10.2005, kde se celý klub postavil proti AKAV, neuznává volby, stanovy, přijímání ani vylučování členů atd. Zároveň opět v tomto dopise šíří 1st.Veteran US Car Club Praha v ČR vědomou lež, že Cadillac klub (který Košárek sám do AKAV přivedl) nebyl přijat za člena AKAV, ačkoliv pro to sám Košárek hlasoval – ale to už si asi „nepamatuje“.

Tento dopis byl reakcí na pozvánku SD AKAV a znění dopisu definitivně ukazovalo na to, že se již nejedná o aktivitu jednoho muže (Košárek) nýbrž, že se mu podařilo zmanipulovat celý výbor klubu.

V této situaci nemohlo SD 14.10.2005 dojít k jinému závěru, než 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR vyloučit,neboť tento dopis je závažným a hrubým porušením „Stanov“, které 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR neuznává. Pokud klub platné stanovy neuznává, nemůže být členem sdružení.

Na závěr chci podotknout, že po vyloučení 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR okamžitě vstoupil tento klub, ale s jiným názvem – 1st. Veteran US Car Club v ČR AČR (tak jej uvádí sám Autoklub ČR) do Autoklubu ČR. Toto dosvědčil Košárek u soudu, ale uvedl, že nikdy členem AČR být nepřestali.

Toto je velice podivné, neboť já sám jsem viděl doklad o vystoupení 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR z AČR a to při zakládání AKAV. Tento doklad mi ukázal Košárek a také mně poradil, jak z AČR vystoupit. Aby byla informovanost úplná, přikládám následující dokumenty:

  1. Dopis 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR ze dne 11.10.2005
  2. Odpověď AKAV na dopis 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR ze dne 2.2.2005
  3. Odpověď AKAV na dopis 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR ze dne 18.2.2005
  4. Sdělení informace ze dne 19.7.2005
  5. Sdělení vyloučení 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR z AKAV ze dne 17.10.2005
  6. Popis situace ze dne 7.3.2006

Žádám všechny, kterým není lhostejná situace kolem amerických vozidel, aby si všechny materiály důsledně prostudovali. Obrázek si vytvořte sami, případné dotazy zodpovím.

Chci podotknout, že vyloučením 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR z AKAV nebyl nikdo poškozen z hlediska historických vozidel, neboť testace, které Košárek udělal, zůstaly platné! To bylo rozhodnutí FKHV, které jsem sám navrhl, neboť v případě neplatností testací by byly poškozeny zájmy členů 1st. Veteran US Car Club Praha v ČR, kteří možná o celé situaci vůbec nic nevědí. Košárek, jak je jeho zvykem, opět „převlékl kabát“ a okamžitě se stal testačním komisařem AČR. To svědčí dostatečně o jeho charakteru.

Závěrem chci říci, že výše popsaná situace mě netěší, soudní spory jsou nesmyslné a raději než tomu bych se věnoval svým amerikám. Doufám, že tímto soudním sporem se vše ukončí a Košárek již nebude otravovat AKAV svými výmysly.

Ing.Miloslav Plašil
předseda AKAV

P.S. Nejsem obchodníkem s auty ani s americkými vozy, jak si někteří (Zemek a spol) myslí. Nikdy jsem žádnou ameriku neprodal a moje profese je na hony obchodování s vozidly vzdálena.

20. 2. 2007

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz