Otevřený dopis

Určeno všem organizacím, klubům, příznivcům a přátelům historických vozidel a motorismu

Věc: Informace o vyloučení pana Zdeňka Košárka z výboru AKAV

Dne 28. 11. 2004 proběhla mimořádná schůze výboru AKAV, kde byli přítomni statutární zástupci všech členů AKAV.

Výbor AKAV na této schůzi doživotně vyloučil pana Zdeňka Košárka z výboru AKAV. Důvodem pro tento krok je to, že pan Zdeněk Košárek svým chováním a vystupováním, zvlášť v oblastech týkajících se historických – zvláště pak amerických historických vozidel, hrubým způsobem narušuje soužití v AKAV. Výbor AKAV konstatuje, že tím poškozuje dobré jméno AKAV, což se začalo negativně projevovat též ve FKHV.

Výbor AKAV prohlašuje, že se dnem 28. 11. 2004 veřejně distancuje od všech aktivit pana Zdeňka Košárka v oblasti historických vozidel, zvláště pak amerických historických vozidel, a že jeho prohlášení, názory a jednání nevyjadřují v žádných směrech stanovisko AKAV.

Praha 28. 11. 2004

Ing. Plašil Miloslav
předseda výboru a statutární zástupce AKAV

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz