1st Veteran US Car Club Praha v ČR
se sídlem v Praze 8, 182 00, Sedlecká 5, IČO: 16866274
adresa pro doručování pošty: Z. Košárek, Poupětova 22, 170 00 Praha 7

Odpověď na dopis 1st Veteran US Cars club Praha v ČR ze dne 18. 2. 05

Určeno všem členům výše uvedeného klubu a všem příznivcům veteránského hnutí

Výbor AKAV na své schůzi dne 23. 2. 05 konstatoval – viz zápis z této schůze – že, Váš dopis ze dne 18. 2. 05 obsahuje nepravdivá tvrzení, a že je nejen přímým útokem proti členům výboru AKAV, ale i útokem proti poslání a cílům, kvůli kterým byla AKAV založena.

Na úvod členové výboru AKAV konstatují, že nikdo nezpochybňuje to, že pan Zdeněk Košárek (dále jen Z. K.) přišel v roce 2002 s návrhem na založení AKAV, ani to, že byl společně s Ing. Plašilem tím, kdo provedl všechny legislativní a věcné kroky tak, že AKAV byla skutečně založena, a že byla posléze přijata do FKHV.

Zarážející bylo pouze to, že již tehdy se začala projevovat jakási rozpolcenost, nestálost a podivná povaha pana Z. K. Nejdříve loboval mezi členy výboru AKAV za Ing. Kafku a Ing. Národu. Po vstupu do FKHV během několika měsíců Z. K. náhle nepochopitelně změnil názor a začal podporovat pana Ing. Dandu a pana Ing. Zítka a otevřeně vystupoval v AKAV proti Ing. Kafkovi a Ing. Národovi.

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů výboru nemá tolik času (neboť musíme na rozdíl od Z. K. pracovat) jako Z. K., nás tyto jeho podivné aktivity nechávaly relativně v klidu, neboť naším názorem, cílem a smyslem bylo a je doposud to, že veteránské aktivity a americká vozidla nám mají přinášet radost a potěšení a nemají nám zabírat náš čas politikařením a řešením pseudoproblémů.

Stále častěji však jsme byli v průběhu roku 2003 jako členové výboru dotazováni panem Ing. Kafkou, co se v AKAV děje, že si o tom povídá celé veteránské hnutí.

To, že výbor AKAV bude muset situaci kolem Z. K. řešit, začalo být v roce 2003 jasné po tom, kdy Z. K. před svědky (Ing. Miloslav Plašil, Ing. Jiří Sudík a další) začal prohlašovat, že všichni ve vedení FKHV jsou odepsaní, že on bude příštím presidentem FKHV a dokonce, že on bude jediným zástupcem FKHV ve FIVA. Další „aktivitou“ Z. K. bylo to, že začal brojit proti přijetí dalších členů do FKHV a dokonce přikazoval členům výboru, aby takto na shromáždění hlasovali. Tehdy jsme nechápali, o co mu vlastně jde, záhy nám bylo panem Ing. Dandou vysvětleno, že nové kluby hlásící se do FKHV jsou „spřáteleny“ s panem Ing. Kafkou a Ing. Národou. Přijetím těchto klubů by vznikla situace, kdy by si „klika“ těchto pánů (Kafka, Národa) odhlasovala ve FKHV to, co by chtěla.

V tu chvíli jsme všichni pochopili, že Z. K. nejde o veteránské hnutí jako takové, ale slouží mu k jeho seberealizaci a zviditelnění. Pochopili jsme, že naše cíle – totiž sbírat, renovovat, provozovat a těšit se z amerických automobilů – jsou u Z. K. až na druhé koleji a jde mu v první řadě o to, aby to byl on, kdo bude mít funkci a bude držet moc ve svých rukách.

Všichni členové výboru AKAV na toto téma se Z. K. několikrát hovořili, snažili se mu vysvětlit, že nemáme čas na to bojovat mezi sebou o jednotlivé funkce, nemáme čas na to spřádat jakékoli pletichy a musíme se soustředit na hlavní cíl AKAV – zabezpečit pro naše členy bezproblémové získávání registračních značek pro jejich HV. Snažili jsme se mu vysvětlit, že to, co provádí, poškozuje dobré jméno AKAV v očích FKHV.

Z. K. všechny výše uvedené rady odmítl a prohlásil doslova – citace: „Mě nebude nikdo z vás přikazovat, co mám říkat, já si budu říkat, kde chci, co chci.“ – konec citace. Dále se odmítl o celé záležitosti bavit.

V měsících 8 a 9 2003 byli opakovaně Ing. Plašil a Ing. Sudík dotazováni Ing. Kafkou na Z. K. Došlo to tak daleko, že jim bylo doporučeno tuto situaci řešit, v opačném případě bude FKHV zvažovat, zda AKAV má být nadále členem FKHV. Doslova bylo řečeno, že nás (AKAV) nepřijímali do FKHV proto, abychom dělali problémy celému veteránskému hnutí.

Po zvážení celé situace ostatními členy výboru bylo svoláno jednání výboru AKAV na 17. 10. 03. Toto jednání bylo velice bouřlivé, zvláště poté, kdy Ing. Sudík uvedl, že cílem tohoto jednání je odvolání Z. K. z funkce předsedy AKAV. Ten toto odmítl, choval se hrubě a arogantně a v žádném případě – tak jak uvádíte ve Vašem dopise ze dne 18. 2. 05 nenabídl natož dobrovolně funkci předsedy AKAV k dispozici. Po dlouhé diskusi byl zvolen předsedou výboru AKAV Ing. Plašil, místopředsedou Z. K. a tajemníkem Ing. Sudík. Jejich funkce nebyly nikdy časově omezeny, a to ani při volbě – viz zápis ze dne 17. 10. 2003 pana Sychry – ani zněním dosud platných stanov.

Od této chvíle pan Z. K. svoje „podivné chování“ dále stupňoval a snížil se dokonce i k vyhrožování. Konkrétně: telefonicky několikrát vyhrožoval Ing. Plašilovi slovy: „ Jseš odepsanej, stejně tě z AKAV dostanu, ty venkovskej balíku“ apod. Snažil se rozeštvat AKAV zevnitř, a to tak, že se snažil na svou stranu získat Klub přátel US Cars s cílem sesadit Ing. Plašila z funkce předsedy AKAV.

Nezůstalo však jen u rozeštvávání uvnitř AKAV. Z. K. začal veřejně vystupovat i proti Ing. Kafkovi a prohlašoval, že by neměl být předsedou KTK, ale tím předsedou by měl být on – Zdeněk Košárek.

Myslím, že není potřeba uvádět další skutečnosti, jen připomínáme nechutnou kauzu s donášením na FKHV – Sraz ČKMAA Luštěnice – přejíždění amerického vozidla. Z. K. dokonce telefonicky vyhrožoval Ing. Plašilovi, že ho za to vyloučí z AKAV včetně jeho klubu. Po ostré reakci ze strany Ing. Plašila vyhrožoval Z. K. alespoň důtkou. Zajisté uznáte, že toto chování nemá s chováním slušných lidí nic společného.

Situaci bylo třeba urychleně řešit, a tak byla svolána na 3. 4. 04 schůze výboru AKAV. Program obsahoval i bod poškozování dobrého jména AKAV. Na této schůzi Ing. Plašil za ČKMAA otevřeně řekl, že Z. K. poškozuje dobré jméno AKAV a to svým vystupováním a chováním a jedná tak v rozporu s cíli AKAV. Dále řekl, že bude navrhovat vyloučení Z. K. z výboru AKAV. Ing. Jiří Sudík vyjádřil za Czech Corvette club stejný názor a řekl, že má se Z. K. stejné negativní zkušenosti. Zástupce Klubu přátel US Cars nabádal všechny, aby se situaci řešila smírně, že oni nic o hádkách v Praze neví a nechtějí to řešit.

Z. K. všechna proti němu vznesená obvinění odmítl a popřel všechno, co údajně řekl, popřel i to, že telefonoval na Moravu a popřel i telefonát s Ing. Plašilem. Schůze se zvrhla v hádku a osobní osočování. Z. K. dokonce prohlásil, že si pro Ing. Sudíka sáhne. Poté Ing. Plašil podal návrh na vyloučení Z. K. z výboru AKAV.

Z. K. se bránil, protože mu bylo jasné, že i pokud by Klub přátel US Cars hlasoval pro něj, hlasování by dopadlo 2 : 2 a tím by byl Z. K. vyloučen z výboru, neboť při rovnosti hlasů, rozhodoval hlas předsedy, tj. Ing. Plašila. Musíme přiznat, že ze strany Z. K. to byla velice chytrá obrana, argumentoval tím, že vstupuje od AKAV pátý subjekt a veřejně spoléhal na jeho podporu.

Ing. Plašil tyto důvody uznal, návrh na vyloučení Z. K. stáhl, ale zároveň jej varoval, že pokud by se mělo jeho chování opakovat, tak návrh na vyloučení předloží výboru AKAV znovu.

Z. K. však způsob svého jednání vůbec nezměnil, dokonce je ještě stupňoval a proto byla na 28. 11. 04 svolána mimořádná schůze výboru AKAV, kde došlo k doživotnímu vyloučení Z. K. z výboru AKAV. Důvody jsou popsány v zápisu z této schůze, který přikládáme jako přílohu č. 1. k tomuto dopisu.

Od této chvíle Z. K. přestal komunikovat s výborem AKAV a začal psát nesmyslné dopisy přímo k rukám presidia FKHV. To však na svém zasedání odmítlo komunikovat se Z. K. a požádalo Ing. Miloslava Plašila, aby si problémy vyřešila AKAV uvnitř své asociace. FKHV předalo Ing. Plašilovi dopisy od Z. K. s úkolem odpovědět na ně.

Tolik stručná historie vývoje vyloučení Z. K. z výboru AKAV.

Nyní následují konkrétní odpovědi na Váš dopis ze dne 18. 2. 05.

 1. Z. K. nikdy nenabídl funkci předsedy výboru AKAV dobrovolně, na výzvu, aby odstoupil reagoval tak, že dobrovolně nikdy neodstoupí, a proto byly 17. 10. 03 provedeny nové volby do výboru AKAV.
 2. Jak se ukazuje k dnešnímu dni, nebyl návrh na vyloučení Z. K. 3. 4. 04 tak nesmyslný, jak uvádíte, první zápis, který psal pan Sychra ze dne 17. 10. 03 byl neúplný, neboť neobsahovat to, že byly provedeny nové volby. Až po upozornění Ing. Sudíka byl zápis upraven do správné podoby. Výbor AKAV se domnívá, že toto bylo úmyslné, neboť ještě týden po volbách tvrdil Z. K., že žádné volby nebyly a že on je dál předsedou výboru AKAV. Ze schůze na Letné 3. 4. 04 byl pořízen zápis, pokud jej nemáte, není to chyba výboru AKAV.
 3. Přijetí Cadillac clubu ČR za člena AKAV proběhlo řádně dne 3. 4. 04, všechny doklady jsou k nahlédnutí u Ing. Plašila. Pro přijetí tento den hlasoval i Z. K., ačkoliv „si to nepamatuje“.
 4. Není to výbor AKAV, kdo se vyhýbá komunikaci, je to naopak Z. K., který po svém vyloučení bojkotuje všechny pozvánky na schůze výboru AKAV a nesmyslnými dopisy se obrací přímo na FKHV.
 5. Mandát všech členů výboru nikdy nebyl časově omezen – viz zápis ze dne 17. 10. 03 a platné znění stanov. Nicméně za této situace se výbor AKAV dne 23. 2. 05 rozhodl připravit volby nové – viz zápis ze dne 23. 2. 05.
 6. Viz bod 7.
 7. Svolávání členů AKAV bez přítomnosti Vašeho zástupce – toto je další ukázka výmyslů Z. K. Výbor AKAV prohlašuje, že nikdy nedošlo k žádnému svolání výboru AKAV bez pozvání Vašeho zástupce. Naopak Z. K. pozvánky na schůzi výboru ignoroval a dokonce tvrdil, že v jednom případě pozvánku ani nedostal. Sám sebe potom 28. 11. 04 usvědčil ze lži, neboť prohlásil, že pozvánku sice dostal, ale údajně pozdě.
 8. Váš klub nikdy neprojevil ani ústně ani písemně ústy Vaše statutárního zástupce zájem o zaplacení příspěvku do FIVA. Vzhledem k úmrtí presidenta Ing. Kafky, byly příspěvky do FIVA za rok 2004 hrazeny subjekty FKHV až v prosinci 2004 a lednu 2005 – viz zápis ze dne 23. 2. 05.
 9. Do FKHV nebyly dodány zkreslené údaje o počtu Vašich členů. Příspěvky byly počítány na stav k 1. 1. 04. Zvláštní však je, že Vaše údaje o počtu členů se liší: ve Vašem dopise – ten je mimochodem bez datumu a bez podpisu -, který byl doručen 2. 2. 05 presidiu FKHV tvrdíte, že máte 60 členů. Ve Vašem dopise ze dne 18. 2. 05 již tvrdíte, že máte 71 členů.Toto je nevěrohodné a výbor AKAV žádá o okamžité předložení seznamu Vašich členů pro provedení kontroly Vaší členské základy nehledě na to, že počet členů jste měli doložit již k 31. 12. 04 – viz dopis AKAV ze dne 9. 2. 05.
 10. Kalendář akcí byl vyhotoven, pouze Váš klub poslal informace nikoliv výboru AKAV, ale přímo presidiu FKHV a to ještě pozdě.
 11. Nebyl proveden žádný „další trapný pokus o vylučování Vašeho zástupce“. Váš zástupce byl právoplatně z výboru AKAV vyloučen, neboť se jasně prokázalo, že Z. K. skutečně poškozuje dobré jméno AKAV. Opětovně Vás žádáme, abyste písemně sdělili jméno Vašeho zástupce do výboru AKAV, který bude kooptován do výboru AKAV až do nových voleb.
 12. Žádáme Vás, abyste prokázali, že šlo o podvrh stížnosti. Tato stížnost byla doručena přímo předsedovi revizní komise FKHV panu Drbohlavovi a mohu Vás ujistit, že nikdo z FKHV ani z výboru AKAV ji nebere na lehkou váhu a ani ji nenazývá šprýmem. Dále Vás žádáme, abyste prokázali – že pisatelé této stížnosti byli přemlouvání a kým byli přemlouváni. Předseda revizní komise FKHV potvrdil výboru AKAV, že jemu doručená stížnost je pravá.
 13. Nešlo o „veřejný dopis“, jak uvádíte, ale o „otevřený dopis“, který informoval o vyloučení Z. K. Zákon č. 83/1990 Sb. § 3 odst. 2 – citace: „Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti, nebo jej podporuje a nebo že stojí mimo ně“ – konec citace.Výbor AKAV vůbec nechápe, proč by výše uvedené znění zákona mělo zakazovat odeslání „otevřeného dopisu“. Tvrzení z Vaší strany je naprosto nesmyslné.
 14. K žádné neoprávněné manipulaci s finančními prostředky nedošlo – viz zápis ze dne 23. 2. 05. Pokud jste chtěli informace o příspěvku FKHV pro AKAV, měl se Váš zástupce dostavit na schůzi výboru AKAV. Pozvánka byla odeslána včas, řádně a doporučeně na Vaší adresu 9 dní předem. Toto považujeme za naprosto dostatečné a tvrdíme, že jste schůzi výboru záměrně bojkotovali, k čemuž se ostatně přiznáváte ve Vašem dopisem: cituji: „Výzvu na schůzi výboru AKAV svolávanou na 23. 2. 05 odmítáme, protože pozvánka obsahuje nesmyslné vylučování přítomnosti našeho statutárního zástupce jako fyzické osoby“ konec citace. K tomu uvádíme, že fyzická osoba – Z. K. – byla vyloučena doživotně z výboru AKAV a nemůže se tudíž již zúčastňovat schůze výboru AKAV. Již několikrát jste byli vyzváni, abyste doplnili výbor AKAV Vaším zástupcem – toto jste dosud neučinili.Žádáme Vás důrazně, aby Váš klub volil pečlivěji slova – viz „neoprávněná manipulace s finančními prostředky“. V tomto případě by skutečně toto Vaše nařčení mohlo být řešeno na úrovni soudních sporů, tak jak píšete – ale proti Vám.
 15. Váš návrh na konání jakéhosi: citace: „Schromáždění výborů“ konec citace, nebyl výborem AKAV akceptován a to všemi 4 hlasy – viz zápis ze dne 23. 2. 05, nehledě na to, že ve výše uvedené citaci máte hrubou chybu v českém pravopisu.
 16. Připomínky ke stanovám AKAV jste měli možnost uplatnit do 31. 12. 04. Toto jste neučinili, ale výbor konstatuje, že Vaše připomínky by byly brány v úvahu ještě i do 23. 2. 05. Je nám líto, ale žádné připomínky ke stanovám jsme od Vás neobdrželi.

Závěr:

I přes výše uvedené skutečnosti, které jasně a nezvratně dokazují, že to není výbor AKAV, kdo poškozuje dobré jméno AKAV, ale bohužel Váš statutární zástupce a s politováním musíme konstatovat, že posledními dopisy, které Váš statutární zástupce předal presidiu FKHV, se k němu připojil celý Váš klub.

Znovu Vás upozorňujeme, aby Váš statutární zástupce Z. K. nenarušoval jednání presidia FKHV. Naposledy k tomu došlo 9. 3. 05. Na Váš dopis z tohoto data, který byl výboru AKAV opět předán presidiem FKHV odpovídáme: na Vaše otázky pod čísly 1 a 2 naleznete odpověď přímo v tomto dopise a v zápise ze dne 23. 2. 05.

Zanechte prosím neustálého lživého tvrzení, že Ing. Plašil není statutárním zástupcem AKAV – viz bod 5 tohoto dopisu a koneckonců i Vaše přílohy Vašeho dopisu ze dne 9. 3. 05. Tyto přílohy totiž jasně dokazují, že Ing. Plašil je platným statutárním zástupcem výboru AKAV.

Výbor AKAV Vás zároveň upozorňuje na to, že až do nových voleb nebude již odpovídat na Vaše další nesmyslné dopisy. Pokud si chcete celou situaci vyjasnit ještě před konáním řádného shromáždění delegátů AKAV, požádejte písemně výbor AKAV o svolání mimořádné schůze.

Jako výbor AKAV chceme prokázat poslední dobrou vůli, chceme totiž věřit, že postoj, který prezentujete ve svých dopisech je postojem pouze a výhradně Vašeho statutárního zástupce včetně několika dalších jedinců a není postojem celé Vaší členské základny.

Věříme, že tento dopis otevře většině Vaší členské základny oči. Celou situaci se výbor AKAV rozhodl řešit na Shromáždění delegátů AKAV – viz zápis ze dne 23. 2. 05, pokud se ani tam Váš postoj nezmění, budeme nuceni jednat o vyloučení Vašeho klubu z AKAV.

Praha dne 11. března 2005

Za výbor AKAV
Ing. Miloslav Plašil
Ing. Jiří Sudík
Jan Sedláček
Pavel Čáslava
Ivo Kunetek

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz