Stanovisko prezidia FKHV ke klubovým testacím klubu 1st Veteran US Car Club Praha v ČR

Prezidium FKHV sděluje: platné klubové testace za účelem získání průkazu HV a registrační značky HV může provádět pouze klub, který je členem FKHV nebo AVCC AČR a to prostřednictvím svých testačních komisařů. Zároveň takový klub musí mít svoje testační komisaře řádně proškolené a uvedené na seznamu testačních komisařů národní autority.

Prezidium FKHV konstatuje, že podle zápisu AKAV ze dne 14. 10. 2005 byl 1st Veteran US Car Club Praha v ČR vyloučen z AKAV a není tedy členem FKHV. Zároveň prezidium konstatuje, že kluboví komisaři 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR nejsou uvedeni na seznamu testačních komisařů národní autority.

Z výše uvedených důvodů jsou tedy testace, které kluboví testační komisaři 1st Veteran US Car Clubu Praha v ČR provedou za účelem získání průkazu HV a registrační značky HV

n e p l a t n é

za prezidium FKHV:
Ing. Pavel Národa – prezident
Ing. Miloslav Plašil – viceprezident
Ing. Jan Zvelebil – viceprezident
Václav Kafka – viceprezident
Jiří Černý – viceprezident
Karel Kadlec – viceprezident

Na vědomí všem předsedům krajských testačních komisí v ČR.

17. 3. 2006

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz