Zápis ze schůze výboru AKAV

Dne 14. 10. 2005 Praha-Průhonice 18:40

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy výboru AKAV
  3. Volba místopředsedy výboru AKAV
  4. Závěr

Přítomni: Ing. Miloslav Plašil, Ing. Jiří Sudík, Pavel Čáslava, Jan Sedláček

Zahájení provedl Ing. Miloslav Plašil, který přivítal nově zvolené členy výboru.

ad 2)
Návrh na funkci předsedy výboru AKAV přednesl Ing. Jiří Sudík takto:
Na funkci předsedy výboru AKAVu navrhuji Ing. Miloslava Plašila.

Hlasování: 3 hlasy pro, 1 se zdržel.

Ing. Plašil byl tímto zvolen předsedou výboru AKAV.

ad 3)
Návrh na funkci místopředsedy výboru AKAV přednesl Ing. Jiří Sudík takto:
Na funkci místopředsedy výboru AKAVu navrhuji Pavla Čáslavu.

Hlasování: 3 hlasy pro, 1 se zdržel.

Pavel Čáslava byl tímto zvolen místopředsedou výboru AKAV.

Zapsal: Ing. Miloslav Plašil – předseda výboru AKAV

© 2005-2023, Asociace klubů amerických vozidel
www.akav.cz